Hesap Yap

logoritma hesaplama konusu ve notlarim

Logaritma, matematikte bir sayının başka bir sayıya oranının logaritması alınarak elde edilen bir işlemdir. Logaritma hesaplamaları için bazı temel kavramlar şunlardır:

Logaritma İfadeleri: a^x = b ifadesinde, “a” taban sayısı, “x” logaritmayı alınan sayı (logaritma) ve “b” ise sonuçtur.

Taban Seçimi: Logaritma işleminde taban sayısı önemlidir. En yaygın kullanılan tabanlar doğal logaritma (taban “e”) ve ondalık logaritma (taban “10”)dır. Matematikte genellikle logaritma ifadesinde taban belirtilmezse, taban 10 kabul edilir.

Logaritma Hesaplama İşlemi: Logaritma işlemini yaparken, bir sayının hangi tabana göre logaritmasını almak istiyorsanız, o tabanın altında bu sayının hangi üs kuvvetine denk geldiğini bulmanız gerekir.

Örnekler: a) log10(100) = ? (Burada taban 10'dur.) 100 sayısının logaritmasını bulmak için, 10'un hangi üs kuvvetine denk geldiğini düşünelim: 10^2 = 100, yani log10(100) = 2.

b) ln(e) = ? (Burada taban “e”dir.) “e” sayısının doğal logaritmasını bulmak için, “e” sayısının kendisiyle üs alındığında 1 olduğunu bilmeliyiz, yani ln(e) = 1.

c) log2(8) = ? (Burada taban 2'dir.) 8 sayısının logaritmasını bulmak için, 2'nin hangi üs kuvvetine denk geldiğini düşünelim: 2^3 = 8, yani log2(8) = 3.

Bu temel bilgileri kullanarak, farklı tabanlarda ve farklı sayılar için logaritma hesaplamalarını yapabilirsiniz. Ayrıca bir hesap makinesi veya matematiksel yazılım kullanarak da logaritma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: https://tiklahesapla.com/logoritma-hesaplama/

alan hesaplama ile ilgili bilgiler

Alan hesaplama, geometri ve matematikte nesnelerin yüzey alanını bulma sürecidir. Şeklin türüne bağlı olarak farklı alan hesaplama formülleri kullanılır. İşte bazı yaygın şekillerin alan hesaplaması için temel formüller:

Dikdörtgen: Dikdörtgenin alanını hesaplamak için uzunluğu (a) ve genişliği (b) kullanabiliriz: Alan = a x b

Kare: Karenin alanı, bir kenarının uzunluğu (a) kullanılarak hesaplanır: Alan = a x a veya Alan = a^2

Üçgen: Üçgenin alanı, tabanın uzunluğu (b) ve yüksekliği (h) kullanılarak hesaplanır: Alan = (b x h) / 2

Daire: Dairenin alanı, yarıçapının uzunluğu ® kullanılarak hesaplanır: Alan = π x r^2 (π = 3.14159)

Paralelkenar: Paralelkenarın alanını hesaplamak için taban uzunluğu (b) ve yüksekliği (h) kullanabiliriz: Alan = b x h

Yamuk: Yamuğun alanı, küçük tabanın uzunluğu (a), büyük tabanın uzunluğu (b) ve yükseklik (h) kullanılarak hesaplanır: Alan = ((a + b) x h) / 2

Düzgün çokgen: Düzgün çokgenin alanı, kenar uzunluğu (a) ve kenar sayısı (n) kullanılarak hesaplanır: Alan = (n x a^2) / (4 x tan(π/n)) (burada tan, tanges fonksiyonudur)

Bu formülleri kullanarak, verilen geometrik şeklin özelliklerini bilerek alanını hesaplayabilirsiniz. Alan hesaplaması yaparken birimlerinizi de doğru bir şekilde belirlemeyi unutmayın, çünkü alan birim kare cinsindendir (metrekare, santimetre kare, vb.).

Ben alan hesaplaması yaparken uğraşmamak için pratik olması açısından https://tiklahesapla.com/alan-hesaplama bu siteyi kullanarak pratik ve hızlı bir şekilde alan hesaplama yapıyorum. Tavsiye ederim.

Borsa Tavan Serisi, bir hisse senedinin veya diğer finansal araçların belirli bir gün içinde önceden belirlenmiş bir yüzde değeriyle artış göstererek, işlem gördüğü durumu ifade eder. Bu durumda hisse senedi fiyatı veya endeks belirlenen yüzde değerle artış gösterir ve işlem gördüğü gün tavan seviyesine ulaşır. Tavan serisi, normal bir gün içinde gözlenmeyen sıradışı bir artışı ifade eder.

Tavan serisi hesaplamak için öncelikle hisse senedinin veya endeksin tavan fiyatı yüzdesini bilmemiz gerekir. Diyelim ki, tavan fiyatı yüzde 10 (%10) artış olarak belirlendi.

Tavan Serisi Hesaplama Formülü: Tavan Fiyatı = Başlangıç Fiyatı + (Başlangıç Fiyatı x Tavan Yüzdesi)

Burada: Tavan Fiyatı: Tavan serisinin gerçekleştiği fiyat seviyesi. Başlangıç Fiyatı: İlgili finansal aracın işlem gördüğü günün başlangıç fiyatı. Tavan Yüzdesi: Tavan fiyatı yüzdesi olarak belirlenen artış oranı (örneğimizde %10).

Örnek olarak, bir hisse senedinin başlangıç fiyatı 100 TL olsun ve tavan fiyatı yüzde 10 artışla belirlensin. Bu durumda tavan fiyatı hesaplama şu şekilde olacaktır:

Tavan Fiyatı = 100 + (100 x 0.10) = 100 + 10 = 110 TL

Bu örnekte hisse senedinin tavan serisi, 100 TL'lik başlangıç fiyatı üzerine %10'luk artışla 110 TL olarak gerçekleşmiştir.

Lütfen unutmayın ki finansal piyasalardaki durumlar sürekli olarak değişebilir ve tavan serisi hesaplaması yaparken güncel fiyatları ve verileri kullanmanız önemlidir. Ayrıca, borsa işlemleri ve yatırım kararları alırken uzman danışmanlardan veya finansal uzmanlardan destek almanız da önemlidir.an Serisi Hesaplama

Borsa tavan hesaplamak için: https://tiklahesapla.com/borsa-tavan-serisi-hesaplama/